Сайт міста Рогатина
  Головна     Оголошення     Статті     Фотографії     Довідник     Реклама     Контакти    
Гість [Вхід] [Реєстрація
   
   
 
Краєзнавство
Цікаві статті
Персоналії
Пам'ятки архітектури Рогатина
Сільський зелений туризм

Погода
Назад Назад
РОГАТИНЩИНА: АДМІНІСТРАТИВНЕ ПОЛОЖЕННЯ В МЕРЕЖІ ОУН (30 – 50 –ТІ РОКИ XX СТ.)

Адміністративне підпорядкування Рогатинського повіту[1], а в подальшому (частково) – району, в мережі ОУН з дня створення Організації в 1929 році та структурі УПА від 1944 року і до завершення повстанської боротьби наприкінці 50-х років XX ст., становлять окремі, дуже цікаві з точки зору дослідження, питання.

В цій статті ми маємо намір узагальнити доступні нам відомості про Рогатинську округу ОУН.

На щастя порівняно з початком 90-х років XX ст. можливості для таких досліджень суттєво зросли, так як за цей проміжок часу було оприлюднено значний масив інформації різного характеру (наукові книжки, статті, джерела, спогади тощо).

На даний час нам відоме лише одне[2] спеціалізоване дослідження про округу ОУН – Дрогобицьку[3]. Це дослідження за своєю структурою та колом вирішуваних питань може бути зразком для дослідження й інших округ.

Водночас, навіть не зважаючи на покращення стану джерельної бази, шлях до відносно повного та всебічного висвітлення заявленого у заголовку статті питання ще досить тривалий та складний.

Ми займаємося цією темою з 2012 року і вважаємо, що перші результати цієї праці вже можна оприлюднювати. При цьому ми виходимо з того, що такий крок, можливо, дасть змогу пришвидшити подальші дослідження а також покращити наше дослідження через конструктивну критику його результатів. Зацікавлених критиків просимо надсилати свої зауваження та нову інформацію з цієї теми (зокрема, і фотоматеріали) на електронну адресу: [email protected].[1] Мається на увазі Рогатинський повіт за адміністративним поділом, що існував у міжвоєнній Польщі. Сучасний Рогатинський район за площею значно менший.

[2] Хоча є ще дві роботи але трохи іншого жанру – видавництво «Літопис УПА» видало в «Новій серії» збірники документів та матеріалів про Станіславівську (т.22) та Золочівську (т.23) округи ОУН.

[3] Ільницький В.Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945 – 1952 рр.) – Дрогобич: Вимір, 2009. – 368с.

РОГАТИНЩИНА У СТРУКТУРІ ОУН В 30-ТІ РОКИ

 

Відомо, що на час створення ОУН в 1929 – 1930 роках мережа організації в Західній Україні була поділена на 6 округ (Львівську, Стрийську, Станиславівську, Тернопільську, Перемиську та Волинську) та окрему одиницю – Львів-місто. Чисельність Організації тоді становила, за оцінками сучасних дослідників, що згадуються в літературі, приблизно 600 – 700 осіб.

На даний час нам точно не відомо, до якої саме з округ ОУН тоді адміністративно належав Рогатинський повіт, але, на нашу думку найімовірніше, що до Тернопільської або Станіславівської.

Тоді ж, імовірно, й було створено Рогатинський повітовий провід ОУН.

Зростання чисельності ОУН сприяло розбудові організаційної мережі. Станом на 1935 р. на теренах Західної України існувало вже 10 округ.

Бережанська округа (область) з’явилась приблизно у той же ж час, тобто в середині 30-х років XX ст. Спочатку до неї належало п’ять, а потім тільки три повіти (Рогатинський Станіславівської області, Бережанський і Підгаєцький повіти Тернопільської області). Зменшення округи стало наслідком подальшої розбудови оунівських структур на західноукраїнських землях.

З того часу, умовно, з середини 30-хроків XX ст. і до кінця 1944 року Рогатинський повіт (мається на увазі повіт, повторимося, за адміністративним поділом міжвоєнної Польщі) входив до Бережанської округи ОУН.

В книжці «Рогатинці в боротьбі за волю» стверджується, що сітка ОУН в деяких селах Рогатинського повіту існувала вже до 1930 року.

Так, читаємо, що одними з перших членів ОУН на Рогатинщині були брати Василь та Павло Шмигелі з Рогатина, які досить активно працювали щоб зміцнити організаційну сітку.

Наприклад, Іван Грицишин (пропагандист Рогатинського повітового проводу ОУН),  з с. Вербилівці Рогатинського р-ну, який став членом ОУН в Рогатинській гімназії, організував «трійки», а пізніше «п’ятірки» в таких селах повіту: Вербилівці (очолював Василь Дзера), Бабухів (прізвища І. Грицишин не запам’ятав), Залужжя (очолював Степан Дзера), Васючин (очолював Григорій Шоломаха), Кліщівні (очолював Готра).

Однак ця інформація не повна, так як інші учні Рогатинської гімназії виконували аналогічні завдання у інших селах повіту, тому стверджується, що вже в 1930 році первинні клітини ОУН існували майже в усіх селах повіту.

Стверджується також, що активно на той час діяли підпільні організації ОУН у Дичках, Заланові, Підмихайлівцях, Черчі, Пукові, Жовчеві, Путятинцях, Підгородді, Загір’ї, Залип’ї та інших селах.

В 1929р. підпільна організація була створена у с. Підмихайлівці, до якої входили Рудольф Вульчин, Володимир Зобків, пс. «Кос» (майбутній сотенний УПА), Богдан Савчук, Іван Гавриляк, Микола Озарків, Михайло Озарків, Корній Дмитрів, Ярослав Гучко, Богдан Вульчин.

До складу тодішнього Рогатинського повітового проводу ОУН належав також син Рогатинського адвоката Любомир Гладкий.

На нашу ж думку, попередні твердження потребують ретельної перевірки з інших джерел в частині аж такої розбудованості структур Організації на Рогатищині. Адже відомо, що Організація була створена лише в 1929 році і малоймовірно, щоб організаційній структури в умовах конспірації розбудувалися так швидко аж до рівня станиць.

На даний час у нас немає такої можливості, однак наведемо у зв’язку із цим деякі свої міркування.

В 30-х роках саме «юнацтво» ОУН було найпотужніше розвиненою структурою ОУН – «членська» мережа ОУН тільки формувалась і то повільно. Більше того, маємо пам’ятати також, що ОУН, з огляду на творення організації із інших організацій (УВО, СУНМ тощо), на той час не можна було вважати зінтегрованим організаційним утворенням.

А як стверджується в літературі, постанову про створення референтури Юнацтва при Крайовій Екзекутиві ОУН на Західноукраїнських Землях було прийнято на крайовій конференції у Львові 22-23 лютого 1930р., тобто аж за рік після створення Організації.

Згідно з Устроєм ОУН передбачалося, що молодь умовно поділяли на доріст (6 – 14 років), юнацтво (15 – 18) та молоді до 21 року, хоча, як стверджує О. Іщук, це правило дотримувалося не завжди.

Тобто виходить, Юнацтво ОУН в Рогатинському повіті до 1930р. не могло бути досить розвинутим, бо просто ще організаційно не існувало.

Більше того, В. Галаса, «Орлан» на допиті після арешту свідчив, що мережа Юнацтва в Бережанському повіті була створена лише в 1938р. і він був призначений керівником районного проводу цієї організації.

В другій половині 30-х років XX ст. Юнацтво ОУН діяло і у Рогатинській гімназії.

Тому виникає закономірне питання, чи могло взагалі існувати Юнацтво ОУН в Рогатинському повіті до 1938р.?

З іншого боку, як  зазначає А. Руккас, перші осередки ОУН на Бережанщині дійсно з’явились ще в 1929 – 1930рр., а через кілька років уже весь район був «вповні організований та охоплений мережею місцевої підпільної організації».

Крім того, Рогатин і Бережани були містечками в яких були гімназії, що теж свідчить на користь версії досить раннього організаційного опанування місцевих теренів націоналістами, так як гімназійні учні були одним із основних джерел кадрів для Оганізації.

Тому з огляду на організаційну та суспільну пов’язаність Рогатинщини із Бережанщиною, цілком закономірно припустити, що організаційні осередки ОУН на Рогатинщині виникають у той же ж час.

Однак на користь того, що організаційна сітка ОУН була на Рогатинщині відносно сильною непрямо свідчить розмах саботажних антипольських акцій влітку 1930 року. На це вказувала і польська поліція, яка, як доводить Р.Скакун, добачала виразну кореляцію між ступенем розвитку українських організацій у певній місцевості і інтенсивністю саботажів.

Наприклад, в Станіславському воєводстві саботажами літа – осені 1930 р. було охоплено 9 повітів, а з них передовсім Рогатинський – 13 саботажів. Найбільше охоплені були саботажами і сусідні з Рогатищиною повіти Тернопільського воєводства: Підгаєцький – 16 саботажів; Бережанський – 15 саботажів.

В 1933 р. на Рогатинщині ОУН здійснила 21 акцію; в 1934 – 20, в 1935 – 19.

Вбивство міністра Перацького та посилення репресій з боку польської влади призвели до послаблення активності ОУН у 1934 – 1935 рр.

На Бережанщині та Підгаєччині в цей період послаблення активності ОУН було значно сильнішим, ніж на Рогатинщині.

У другій половині 30-х років діяльність ОУН на Бережанщині пожвавилась.

Так, у 1936р. польська військова контррозвідка у Рогатинському повіті зафіксувала 29 виступів, однак немає певності що ці виступи були пов’язані саме із ОУН.

Станом на 1935р. польська військова контррозвідка виявила у Бережанській окрузі 3 повітові та 40 районних екзекутив, 78 низових відділів (очевидно маються на увазі «трійки» та «п’ятірки») та 6 «мужів довіри».

З 1937 до 1939 року Юнацтво ОУН в Рогатинській гімназії очолював Ярослав Мельник (пс. «Роберт», «Влодко», «Корнилів», «Якір», «А-742», «Ф-24»).

Націоналісти Бережанської округи ОУН активно виступили, в тому числі і зі зброєю в руках, проти Польської держави в 1939р. після віроломного нападу СССР на Польщу.

Як підкреслює В. Мороз, збройні дії ОУН у вересні 1939 році охопили майже всі повіти Галичини, Волині та Полісся і в них взяли участь близько 8 тис. націоналістів.

А. Руккас, який досліджував збройні виступи українських націоналістів, зокрема, в Бережанській окрузі ОУН в 1939р., присвятив цьому питанню спеціальну статтю.

 В 1939р., зазначає А. Руккас, Бережани відносились до VIII округи (області) ОУН.

Станом на вересень 1939р. чисельність повстанців у VIII окрузі ОУН становила від 1,8 тис до 4 тис чол.

Масштабні збройні виступи націоналістів на Бережанщині (тобто в Бережанській окрузі ОУН – Р.М.) почалися 18 вересня 1939р.

В північній частині Рогатинського повіту виступи розпочалися 17 – 18 вересня 1939р.

У селі Пуків (де діяв загін зі 100 оунівців), які на трасі Рогатин – Бережани, якою до угорського та румунського кордонів відходили польські війська, оунівці організували кілька засідок. Один із таких випадків мав місце 20 вересня і його у своїх спогадах описав поліцейський Тадеуш Краснодембський.

Повстанський загін українських націоналістів діяв також у Нижній Липиці – тут загинули два поляки.

Загалом в Рогатинському повіті було 11 повстанських груп, які діяли у 13 населених пунктах і мали в середньому 69 учасників.

У селах Шумляни та Слов’ятин Бережанського повіту (у цьому селі список польських жертв нараховує 38 прізвищ) у ніч з 17 на 18 вересня було замордовано кілька десятків чоловік поляків. Ксьондз Тадеуш Войтас із сусіднього с. Мечищів стверджував, що у селах римо-католицької парафії Боків було замордовано загалом 129 осіб.

На території Бережанської округи оунівські загони у цей час діяли у кожному сьомому селі, в той час як в Бережанському повіті – у кожному п’ятому, а в Підгаєцькому – у кожному четвертому селі.

Таким чином, Бережанська округа була серед тих, де вересневе протипольське повстання у 1939 році розгорталося з найбільшою силою.

Нова радянська дійсність принесла з собою необхідність перегрупування сил, зміни тактики боротьби. Частина провідних кадрів емігрувала на територію захоплену німцями. Організаційна сітка ослабла через арешти членів та репресії симпатиків організації.

Після першого приходу радянської влади в Західну Україну, як вказує О. Іщук, органи НКВД завдали серйозних втрат ОУН, адже з жовтня 1939р. до квітня 1940р. було заарештовано понад 2000 учасників ОУН, хоча остаточно розгромити націоналістичне підпілля радянській владі не вдалося.

Організація продовжувала існувати і боротися – вона залишилась єдиною організованою силою, яка протистояла радянській владі.

Нам, на жаль, не відомо, як низовий актив в Рогатинському повіті зреагував на розкол в ОУН в 1940 році.

З о

Дата публікації: 21.10.2014   Кількість переглядів: 12834
Коментарі
РОСТИСЛАВ
РОСТИСЛАВ 04.08.2015

НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВО. ДЯКУЮ УКЛАДАЧАМ ЗА ПІДБІР СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дмитро П.
Дмитро П. 12.01.2016

Цікаво. Головне, що автор дослідження розібрався зі структурою Рогатинської округи ОУН. Мій знайомий дослідник УВР кілька років збирається підготувати документальний збірник про Рогатинську округу ОУН, але йому не вистачає часу. Хоча він і родом з Рогатинського р-ну.

Ім'я  
Текст
 
 
   
 
© 2007-2020 Інформаційний портал міста Рогатина